Forex – giełda walutowa dla początkujących

Forex – giełda walutowa dla początkujących

Forex nie jest giełdą papierów wartościowych. Nie ma budynku, w którym byłoby miejsce na parkiet, biura. Nie ma w nim także systemów transakcyjnych, które przyjmowałyby spływające z całego świata zlecenia. Jest największym rynkiem walutowym na świecie, który funkcjonuje poza giełdą. Do zawierania transakcji służy faks lub telefon, obecnie jednak najbardziej popularnym narzędziem jest Internet. Obroty, jakie osiąga rynek Forex są oszałamiające. Dziennie są one oceniane na kwotę od czterech do pięciu bilionów dolarów. Tak duże obroty są możliwe właściwie tylko dzięki Internetowi. Na Forex’ie obecni są nie tylko wielcy inwestorzy, do których należą przede wszystkim banki centralne i komercyjne, ale także inwestorzy indywidualni.

Jakich błędów powinni unikać początkujący inwestorzy?

Osoby, które planują wejście na rynek Forex powinny przede wszystkim zdobyć, jak największą wiedzę na temat jego funkcjonowania. Na handlu na Forex’ie można zarobić tylko pod warunkiem, że poznamy czynniki, które wpływają na wahania kursów walut notowanych na Forex. Wpływa na nie między stan gospodarki kraju, którego walutą inwestor jest zainteresowany. Z rynkiem Forex nierozłącznie związane jest pojęcie dźwigi finansowej. Ma on za zadanie zwiększenie potencjalnych zysków z handlu walutą. Brokerzy oferują bardzo różną jej wysokość. Najczęściej jest to 1:100. Warto przed rozpoczęciem gry poznać, jaki jest mechanizm jej działania. Wysoka, czy nawet bardzo wysoka dźwignia może oznaczać bardzo wysokie zyski, ale można na niej także bardzo dużo stracić. Początkujących graczy może bardzo kusić wysoka dźwignia, lepiej jednak nie kusić losu. Oczywiście dużą rolę odgrywa wybranie brokera. Działa ich obecnie mnóstwo. Zdecydowana większość platform transakcyjnych, które są narzędziem pracy brokera jest bezpieczna, działają one na podstawie stosownych zezwoleń i licencji. W Polsce swoisty nadzór nad nimi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoby, które dopiero zamierzają wejść na rynek Forex mogą sprawdzić na stronie KNF, czy dany broker nie znalazł się na liście ostrzeżeń. Jeśli tak, to powinniśmy poszukać dla siebie innej platformy. Dobrze poznając sposób funkcjonowania rynku Forex, zapoznając się z ostrzeżeniami zamieszczanymi na stronie Komisji Nadzoru Finansowego możemy zminimalizować ryzyko, że nasza inwestycja zakończy się stratą.

Co początkujący inwestorzy powinni wiedzieć o Forex?

Rynek Forex jest dostępny dla inwestorów przez dwadzieścia cztery godziny. Handel można rozpocząć w niedzielę o godzinie 23.00 czasu polskiego, a zakończyć w piątek o godzinie 22.00. Rynek nie funkcjonuje w weekend oraz w dni świąteczne: Boże Narodzenie, poniedziałek wielkanocny, Nowy Rok oraz w wiele innych dni. Wchodząc na rynek początkujący gracze powinni więc poznać ważne dla danego kraju święta. Transakcje na sesji amerykańskiej nie odbywają się (albo jest ich znacząco mniej) nie tylko w wyżej wymienionych dniach, ale także w Święto Dziękczynienia. Warto więc takie daty sprawdzać i o nich pamiętać. Operacje, które wykonywane są na rynku handlu walutami odbywają się w parach walut. Każda para składa się z dwóch walut: bazowej i notowanej. Waluty są kwotowane parami na podstawie systemu BID/ASK. BID oznacza cenę za jaką walutę można kupić, ASK za jaką można ją odsprzedać. Najważniejsze pary walut to:

  • euro/dolar amerykański;
  • funt brytyjski/dolar amerykański;
  • dolar amerykański/jen japoński;
  • dolar amerykański/frank szwajcarski;
  • dolar amerykański/dolar kanadyjski;
  • dolar australijski/dolar amerykański;
  • dolar nowozelandzki/dolar amerykański.

Pary te nazywane są głównymi, blisko osiemdziesiąt procent wszystkich transakcji, które odbywają się na rynku Forex dotyczy właśnie tych par. Każda transakcja, która odbywa się na rynku Forex polega na jednoczesnym kupieniu jednej waluty i odsprzedaniu drugiej. W tych najważniejszych parach, jak z pewnością uważni czytelnicy naszego artykułu zauważyli, obecny jest dolar amerykański. To waluta, w której banki centralne trzymają swoją rezerwę. Przedmiotem handlu są także inne waluty, ale ich rola jest mniejsza.

Czym się różni Forex od zwykłej giełdy?

Czym się różni Forex od zwykłej giełdy?

Forex jest globalnym, międzynarodowym rynkiem walutowym. Został zbudowany na bazie instytucji finansowych z całego świata połączony siecią informatyczną. W jego skład wchodzą instytucje finansowe, które leżą we wszystkich strefach czasowych. Na rynku Forex transakcje mogą być dokonywane od niedzieli do piątku w godzinach od 23 do22. Oczywiście mowa tutaj o czasie polskim. Rynek nie jest dostępny także podczas ważnych świąt.

Kto może inwestować na rynku Forex?

Rynek ten dostępny jest dla bardzo różnych inwestorów. Mogą na nim także inwestować osoby indywidualne. Rynek Forex bardzo często wybierają osoby, które dysponują sporym kapitałem i chcą go pomnożyć. Popularność inwestowania na rynku walutowym systematycznie rośnie. Stał się on alternatywą nie tylko dla lokat bankowych, ale także dla giełdy papierów wartościowych. Oczywiście inwestowanie na rynku Forex nie jest wolne od ryzyka. Ale pewne ryzyko ponoszą także osoby, które decydują się grać na giełdzie.

Na czym polega inwestowanie na rynku Forex?

Transakcje odbywają się za pośrednictwem brokerów lub domów maklerskich. Inwestować na rynku walutowym można na dwa sposoby. Można kupować daną walutę, aby później ją odsprzedać. Można też najpierw daną walutę sprzedać, a później ją odkupić. Kolejność transakcji zależy wyłącznie od indywidualnej decyzji każdego inwestora. Warto pamiętać, że waluta nie trafia fizycznie w nasze ręce. Na rynku Forex zarabia się na różnicach w kursach poszczególnych walut. Waluty dostępne na rynku łączone są w pary. Najczęściej są to:
funt brytyjski/dolar amerykański (GPB/USD);
euro/dolar amerykański (EUR/USD);
dolar amerykański/frank szwajcarski (USD/CHF);
dolar amerykański/jen (USD/JPN).
Najbardziej płynną i zmienną walutą jest dolar amerykański. Stąd też transakcje tą walutą są najbardziej popularne.

Jakie są różnice pomiędzy inwestowaniem na giełdzie a na rynku Forex?

Największa, najbardziej podstawowa różnica pomiędzy giełdą papierów wartościowych a rynkiem Forex to przedmiot handlu. Na giełdzie można obracać akcjami, na rynku walutowym przedmiotem transakcji są waluty. Równie istotną różnicą jest tak zwana dźwignia walutowa, która istnieje na rynku Forex, a która nie jest znana na zwykłej giełdzie. Działanie dźwigni polega na tym, iż de facto możemy inwestować większą kwotę pieniędzy niż ta, którą wpłaciliśmy na rachunek domu maklerskiego lub brokera. Niejako więc inwestujemy na kredyt. Dysponując na przykład kwotą stu dolarów amerykańskich tak naprawdę inwestujemy kwotę wielokrotnie wyższą, wynoszącą tysiąc dolarów. Giełdy papierów wartościowych są instytucjami, które posiadają fizyczną siedzibę. Forex takiej siedziby nie ma. To kolejna różnica pomiędzy zwykłą giełdą a rynkiem walutowym. Dla inwestora oznacza to, że rachunek brokerski mogą założyć w dowolnym kraju. Realizacja zlecenia na rynku Forex zajmuje kilka sekund, na giełdzie trwa to znacznie dłużej. Osoby, które decydują się inwestować na giełdzie papierów wartościowych w chwili zakupu akcji danej firmy stają się jej udziałowcami. Inwestowanie na rynku Forex oznacza, że waluty, którymi zdecydujemy się obracać nie staną się naszą własnością.

Co wybrać: zwykłą giełdę czy Forex?

Oba te rozwiązania mają swoje zalety i wady. Zarówno decydując się na grę na giełdzie, jak również podejmując decyzję o inwestowaniu na rynku Forex można dużo zarobić, ale można także stracić. Na pewno więc oba te rozwiązania nie są dla osób, które chciałyby bezpiecznie zainwestować i powiększyć posiadany przez siebie kapitał. Osoby, którym zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie posiadanego przez siebie kapitału powinny poszukiwać bardziej bezpiecznych sposobów na jego pomnożenie. Decyzja, gdzie inwestować – na giełdzie czy rynku Forex – jest więc zawsze kwestią indywidualną. Jeżeli nie boimy się ryzyka, śmiało możemy wybrać Forex. Na rynku tym można zarobić naprawdę bardzo duże pieniądze i to w stosunkowo szybkim czasie.

Forex to obecnie alternatywa dla tradycyjnej giełdy papierów wartościowych. Na rynku tym inwestuje coraz więcej indywidualnych inwestorów.

Co to jest giełda Forex?

Co to jest giełda Forex?

Foreign Exchange Market czyli w skrócie Forex jest międzynarodowym rynkiem wymiany walut. Umożliwia on zarówno firmom, instytucjom (banki centralne) oraz osobom indywidualnym kupno i sprzedaż walut. Forex jest obecnie największym rynkiem wymiany walut. W odróżnieniu od wielu innych rynków finansowych nie jest scentralizowany. Handel na nim odbywa się przy pomocy globalnej sieci banków, Internetu i telefonów.

Kiedy można handlować na rynku Forex?

Na rynku Forex możemy handlować przez okrągłą dobę. Pierwsze zlecenia można składać już w niedzielę od godziny 23.00 czasu polskiego. Ostatnie zlecenia możemy złożyć w piątek przed upływem godziny 22.00 (także czasu polskiego). W czasie weekendu giełda jest nieczynna. Zleceń nie można składać także w ważne święta: Boże Narodzenie i Nowy Rok. Rynek Forex pracuje przez dwadzieścia cztery godziny dzięki temu, że pomiędzy poszczególnymi giełdami występują różnice czasowe. I tak, kiedy jedna giełda kończy swoją pracę, kolejna dopiero zaczyna pracować. Najwcześniej rusza giełda w Nowej Zelandii, po niej w Australii, następnie w położonym na terenie Azji południowo-wschodniej Singapurze. Po niej rusza giełda w Japonii, Europie, a na końcu w USA. Wśród giełd europejskich największe znaczenie mają dwie: we Frankfurcie i Londynie. Osoby, które zamierzają inwestować na rynku Forex powinny wiedzieć, że giełdy określane są mianem: europejskiej, azjatyckiej i amerykańskiej.
Kto może handlować na rynku Forex?

Rynek ten dostępny jest zarówno dla wielkich, jak i całkiem małych inwestorów. Stąd też na rynku tym obecne są zarówno banki centralne, jak i komercyjne, prywatne przedsiębiorstwa, eksporterzy, fundusze hedgingowe, jak i inwestorzy indywidualni. Decyzje, które na rynku Forex podejmują wszyscy z wymienionych inwestorów przekładają się na zmianę kursów walutowych. Forex jest pozagiełdowym rynkiem zdecentralizowanym. Rynek ten nie ma żadnej konkretnej siedziby tak, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych giełd papierów wartościowych. Nie istnieje też żaden podmiot, który nadzorowałaby dokonywane na rynku transakcje. Inwestorzy indywidualni mogą inwestować na rynku za pośrednictwem brokerów walutowych. Wiąże się to z koniecznością założenia rachunku inwestycyjnego.

Instrumenty finansowe dostępne na rynku Forex

Na początku działalności na rynku Forex jedynym dostępnym instrumentem finansowym były waluty. Handel walutami odbywa się w parach. Do najbardziej popularnych należy euro/dolar amerykański. Jakiś czas temu na rynku Forex można obracać już nie tylko walutami. Pojawiły się metale szlachetne, którymi interesuje się coraz większa liczba inwestorów. Popularność zaczynają zdobywać także instrumenty CFD. Do tych ostatnich należą nośniki energii, surowce, akcje, indeksy giełdowe i towary. W przypadku instrumentów CFD od inwestorów nie są wymagane depozyty zabezpieczające w dużej wysokości. Nic więc dziwnego, że instrumenty te zdobywają coraz większą popularność.

Jakie zalety ma rynek Forex?

Większość inwestorów, jako największą zaletę rynku Forex wymienia jego dużą płynność. Zawarcie transakcji na najbardziej popularnych parach walutowych przebiega bez najmniejszych problemów. Dzięki lewarowi, czyli dźwigi walutowej, na rynek Forex mogą wejść osoby, które posiadają stosunkowo niewielki kapitał. To, że rynek ten dostępny jest także dla takich inwestorów jest jego kolejną zaletą. Do zalet tego rynku należy bez wątpienia również fakt, iż brokerzy pobierają niskie prowizje. Do tego nie zapominajmy, że jest to rynek, na którym można handlować walutami przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Obecnie Forex to największy rynek finansowy o zasięgu międzynarodowym. Podstawą jego działania jest możliwość realizowania transakcji przez okrągłą dobę zarówno przez banki, instytucje finansowe, prywatne przedsiębiorstwa, jak również przez indywidualnych inwestorów. Operacje na Forex odbywają się w parach walut. Na każdą z nich składa się waluta bazowa i notowana. Najbardziej popularna jest para euro/dolar amerykański. Walutą notowaną w tym przypadku jest dolar, bazową zaś euro.