Ryzyko inwestycyjne

Inwestowanie na rynkach walutowych

Ryzyko inwestycyjne

Ostrzeżenie o ryzyku:

Transakcje na CFD i Forex są transakcjami lewarowanymi i mogą być nieodpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ obarczone są wysokim stopniem ryzyka. Do spekulacji klient powinien wykorzystywać wyłącznie środki na których stratę może sobie pozwolić. Gracze otwierający rachunki inwestycyjne powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego i możliwości utraty włożonego kapitału. Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez użytkowników. Otwierając rachunek klient potwierdza, iż zaznajomił się z treścią serwisu i posiada wystarczającą wiedzę oraz doświadczenie do samodzielnego obracanai pieniędzmi.